Nagroda Lider ERM

Zgłoszenie

Wypełnij formularz nominacji do nagrody Lider ERM

Aby nominować kogoś do nagrody Lider ERM, należy wypełnić Formularz Nominacji, który jest dostępny na tej stronie. W Formularzu Nominacyjnym należy podać imię i nazwisko nominowanej osoby, jej stanowisko oraz opis osiągnięć, które czynią ją godną otrzymania nagrody Lider ERM. Ponadto, w formularzu należy podać swoje dane kontaktowe, aby Organizator mógł skontaktować się z osobą dokonującą nominacji w razie potrzeby.

O nagrodzie Lider ERM

Lider ERM

„Lider ERM” to tytuł przyznawany pracownikom firm i instytucji, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzkiem. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

Oni już otrzymali tytuł

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA