Newsroom

Paweł Zach laureatem nagrody Lider ERM

Z przyjemnością dzielimy się  wiadomością o uhonorowaniu Pana Pawła Zacha, tytułem Lider ERM. Wyróżnienie zostało przyznane Panu Pawłowi za jego długoletnie zaangażowanie w proces zarządzania ryzykiem oraz wdrożenie najlepszych praktyk w tej dziedzinie w Newagu, gdzie pełni funkcje Kontrolera finansowego i menedżera ryzyka.

Pan Paweł od lat konsekwentnie wdrażał innowacyjne metody i narzędzia, które pozwoliły na skuteczne minimalizowanie ryzyka i osiąganie lepszych wyników biznesowych w firmie. W tym procesie kluczową rolę odegrało narzędzie erisk, które Pan Paweł skutecznie zinformatyzował przy wsparciu swojego zespołu. Nie bez znaczenia jest fakt, że przedsiębiorstwo Newag jest już od 8 lat aktywnym użytkownikiem systemu erisk, co pozwoliło na ciągłe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

Nagroda Lider ERM została wręczona w siedzibie Newagu przez członka zarządu PBSG, Marcina Zastawę. Zarówno przedsiębiorstwo Newag, jak i Pan Paweł otrzymali statuetki oraz dyplomy, co stanowi uznanie dla ich zaangażowania i skuteczności w zarządzaniu ryzykiem.

Galeria z wręczenia nagrody

Paweł Zach
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego.

NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA