Nagroda Lider ERM

Newsroom

W Newsroom publikujemy najnowsze informacje na temat nadchodzących wydarzeń oraz nominacji i wręczenia nagród Lider ERM. Tutaj masz dostęp do najważniejszych informacji z pierwszej ręki.

Nagroda Lider ERM
Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Nagrodzona za zbudowanie systemu ERM
w ZUS

Agnieszka Gębicka – Liderem ERM

Pani Agnieszka Gębicka została wyróżniona nagrodą Lider ERM za jej wkład w rozwój informatyzacji systemu zarządzania ryzykiem w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wraz ze wsparciem swojej organizacji, Pani Agnieszka rozszerzyła wykorzystanie narzędzia erisk w obszarze analizy ryzyka w ramach Ochrony Danych Osobowych. Dzięki zaangażowaniu Pani Agnieszki w proces udoskonalania Systemu Zarządzania Ryzykiem zwiększono jego efektywność a procedury ułatwiające szybszą analizę danych i sprawniejsze podejmowanie decyzji. Kluczową kwestią na, którą Pani Agnieszka zwraca uwagę to zwiększenie świadomości pracowników z zakresu zarządzania ryzykiem.

Nagrody, w postaci statuetki i dyplomu, zostały przekazane na ręce Pani Gębickiej oraz Pana Grzegorza Dyjaka z biura prasowego ZUS. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

 

Wręczenie nagrody

foto3-2
image_67145729-2
image_67187457-3
foto1-2
image_67187457-2

Obejrzyj wywiad z Agnieszką Gębicką

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ramach zarządzania ryzykiem. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Doświadczenie

Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych WSB oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z zakresu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Od 2008 roku pracowała w Departamencie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Współuczestniczyła w budowaniu i wdrażaniu SZBI w organizacjach sektora publicznego. Od stycznia 2020 r. pełni funkcję IOD w ZUS. Kieruje zespołem inspektora ochrony danych w ZUS. Uczestniczy w analizie ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych osobowych oraz audyty zgodności z RODO.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Paweł Zach

Paweł Zach

Nagrodzony za zbudowanie systemu ERM
w Newag

Paweł Zach – Liderem ERM

Paweł Zach otrzymał nagrodę Lider ERM za zinformatyzowanie procesu zarządzania ryzykiem w firmie Newag. Wykorzystanie narzędzia erisk pozwoliło na szybszy przepływ informacji, analizę danych i sprawniejsze podejmowanie decyzji. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskało metodykę i procedury umożliwiające szybki dostęp do danych i raportów na różnych szczeblach zarządzania oraz zwiększoną efektywność zarządzania ryzykiem.

Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu zostały przekazane przez członka zarządu PBSG Marcina Zastawę w siedzibie spółki Newag. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia

Obejrzyj wywiad z Pawłem Zachem

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Newag S.A. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Paweł Zach

Paweł Zach

Doświadczenie

Pan Paweł Zach posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe zdobyte dzięki pracy w wielu sektorach , które obejmuje zarządzanie finansami przedsiębiorstw, kontrolling oraz zarządzanie ryzykiem. Był odpowiedzialny za projekty restrukturyzacyjne a także z sukcesami wdrażał systemy zwiększające efektywność i rozwój biznesu.

W NEWAG S.A. między innymi koordynował projekt IPO, wdrożył a następnie zarządzał systemem ERM oraz pełnił funkcję kierownika projektu wdrożenia systemu ERP oraz jego integracji z oprogramowaniem klasy PDM.

Od 2022 roku pracuje na stanowisku dyrektora finansowego w międzynarodowej grupie kapitałowej NORLYS.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (studia magisterskie), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów podyplomowych.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem - Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Nagrodzony za zbudowanie systemu ERM
w PARP

Łukasz Żelaznowski – Liderem ERM

Pan Łukasz Żelaznowski, dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, został nagrodzony tytułem Lider ERM za swoje zasługi w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Przez wiele lat pracował wraz ze swoim zespołem na rzecz rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w agencji, a w szczególności odpowiadał za dwa ważne projekty związane z aktualizacją i wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz wdrożeniem narzędzia erisk i informatyzacją procesu zarządzania ryzykiem.
Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w obecności Pana Dariusza Budrowskiego, prezesa PARP, który odebrał nagrodę wraz z Panem Łukaszem Żelaznowskim. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

279722886_364309312400476_2913085093344744799_n
279625318_364309352400472_1551819079868558745_n
279488919_364309322400475_6365397376193324749_n
279965930_364309332400474_9199770322985725154_n
279757490_364309359067138_2384143676281206612_n
zdj1-2

Obejrzyj wywiad z Łukaszem Żelaznowskim

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia i cyfryzacji Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Doświadczenie

Łukasz Żelaznowski, audytor z wieloletnim doświadczeniem, zawodowo od zawsze związany z ryzykiem, a w zasadzie z zarządzaniem ryzykiem realizując różne role: przy realizacji projektów, zadań czy w organizacji.

Posiadacz certyfikatów zawodowych, m.in. CIA, CGAP oraz CRMA… i nie jest to jego ostatnie słowo.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Nagrodzony za zbudowanie systemu ERM
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Paweł Pichalski – Liderem ERM

Paweł Pichalski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymał Nagrodę Lider ERM za wkład w rozwój systemu zarządzania ryzykiem. Od 2016 roku regularnie wzmocnia zarządzanie ryzykiem w organizacji m.in. poprzez informatyzację zarządzania ryzykiem, opracowanie i wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej oraz szkolenie pracowników.
Nagrodę wręczył Maciej Skała, członek zarządu PBSG, a wyróżnienie odebrali Pana Paweł Pichalski oraz Pani Iwona Samborska, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

Paweł Pichalski
17-scaled
14-scaled
12-scaled
8-scaled
1-scaled

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ramach zarządzania ryzykiem. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 14 lat pracownik administracji państwowej – aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jako radca w Wydziale Monitorowania Projektów i Kontroli Zarządczej. Odpowiada i nadzoruje wdrażanie oraz utrzymanie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie. Wspiera Ministra Klimatu i Środowiska, w zapewnieniu jednolitych standardów dotyczących identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz mechanizmów kontroli, zarówno w Ministerstwie jak i w jednostkach nadzorowanych.

W Ministerstwie pełni dodatkowo funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego i audytu (EMAS). Ministerstwo współuczestnicząc w tworzeniu polityki państwa oraz mając na celu troskę o środowisko zarówno w Polsce, jak i na świecie, zgodnie z koncepcją zrównoważonego i trwałego rozwoju, realizuje swoje zadania z wykorzystaniem wdrożonego w organizacji systemu EMAS.

Jednocześnie został wybrany przez pracowników Ministerstwa do pełnienia funkcji Doradcy Etycznego, co uznaje za miłe wyróżnienie i docenienie. Rolę Doradcy wykonuje ,,pro bono”, nieprzerwanie już od 2016 r. Jednym z głównych celów zawodowych, jakie sobie stawia, jest doskonalenie w Ministerstwie systemu zarządzania jakością opartego o pełny cykl PDCA.

W wolnej chwili spędza czas z rodziną, najchętniej w cichych, malowniczych miejscach Polski. Interesuje się zdrową żywnością, polskimi produktami regionalnymi oraz śledzi na bieżąco wydarzenia sportowe.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Adam Grys

Adam Grys

Doświadczenie

Adam Grys od ponad 10 lat zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i zapewnieniem zgodności m.in. w sektorze usług finansowych. Obecnie jako Chief Risk Officer w jednej z europejskich instytucji pieniądza elektronicznego odpowiada za proces rozwoju systemu zarządzania ryzykiem i zgodności z regulacjami sektorowymi. Dużą rolę przykłada do szerokiej współpracy z jednostkami biznesowymi, promowania odpowiedniej kultury w zakresie zarządzania ryzykiem i rozwoju świadomości pracowników. Jego zdaniem kluczowym aspektem w procesie zarządzania ryzykiem jest odpowiednie podejście do właścicielstwa ryzyk, które leży u podstaw skutecznego wdrożenia w organizacji rozwiązań związanych z ryzykiem, kontrolą czy zgodnością. 

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Nagroda Lider ERM
Adam Grys

Adam Grys

Nagrodzony za zbudowanie systemu ERM
w PayU

Adam Grys – Liderem ERM

Tytuł Lider ERM został przyznany Adamowi Grysiowi za zbudowanie wyróżniającego się systemu zarządzania ryzykiem w firmie PayU S.A. Dzięki zaangażowaniu Pana Adama, firma PayU w Polsce oraz oddziały zlokalizowane na niemal wszystkich kontynentach, zoptymalizowała proces zarządzania ryzykiem, zwiększyła jego efektywność oraz przydatność generowanych danych i raportów. Wprowadzony system doprowadził także do wzrostu świadomości i wiedzy pracowników w kwestii ryzyka.
Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu zostały przekazane w siedzibie firmy PayU przez członka zarządu PBSG, Marcina Zastawę. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

payu1
payu
payu2
payu4
payu

Obejrzyj wywiad z Adamem Grysem

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w PayU S.A. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA