Newsroom

Lider ERM dla Krzysztofa Szczepańskiego

W siedzibie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Lider ERM, przyznanej Dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, Krzysztofowi Szczepańskiemu. Nagroda została przyznana przez firmę PBSG w celu uhonorowania osób i organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

Pan Krzysztof Szczepański otrzymał wyróżnienie za imponujące zmiany w zarządzaniu ryzykiem i informatyzacji tego procesu, zwłaszcza w obszarze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.

Podczas uroczystości nagrody dla KIR i dyrektora Szczepańskiego w postaci statuetki oraz dyplomu wręczył Maciej Skała, członek Zarządu PBSG. Wyróżnienie to stanowi  uznanie dla KIR i dyrektora Szczepańskiego, którzy wykazali się zaangażowaniem, by wdrożyć skuteczne strategie i procesy, które zapewniają bezpieczeństwo organizacji.

Galeria z wręczenia nagrody

kir4
kir3
kir2
kir1
kir

Krajowa Izba Rozliczeniowa została powołana z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA