Nagroda Lider ERM
Paweł Zach

Paweł Zach

Nagrodzony za zbudowanie systemu ERM
w Newag

Paweł Zach – Liderem ERM

Paweł Zach otrzymał nagrodę Lider ERM za zinformatyzowanie procesu zarządzania ryzykiem w firmie Newag. Wykorzystanie narzędzia erisk pozwoliło na szybszy przepływ informacji, analizę danych i sprawniejsze podejmowanie decyzji. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskało metodykę i procedury umożliwiające szybki dostęp do danych i raportów na różnych szczeblach zarządzania oraz zwiększoną efektywność zarządzania ryzykiem.

Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu zostały przekazane przez członka zarządu PBSG Marcina Zastawę w siedzibie spółki Newag. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia

Obejrzyj wywiad z Pawłem Zachem

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Newag S.A. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA