Nagroda Lider ERM
Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Nagrodzona za zbudowanie systemu ERM
w VRG

Małgorzata Boroń – Liderem ERM

Małgorzata Boroń, Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem w przedsiębiorstwie VRG SA, otrzymała nagrodę „Lider ERM” od PBSG za jej odważne i skuteczne działania w opracowaniu i wdrożeniu zautomatyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w całej Grupie Kapitałowej VRG. Wdrożenie tego systemu przyniosło wiele korzyści, takich jak uporządkowanie i zautomatyzowanie procesu zarządzania ryzykiem, szybki dostęp do danych i raportów na różnych szczeblach zarządzania, zwiększoną efektywność zarządzania ryzykiem oraz wzrost świadomości i wiedzy pracowników w kwestii ryzyka.
Przedsiębiorstwo i laureatka otrzymali nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu, które zostały przekazane przez członka zarządu PBSG Macieja Skałę w siedzibie VRG. Nagroda ma na celu docenienie pracowników, którzy w organizacjach przeprowadzili najbardziej imponujące zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem oraz uznaje indywidualne zasługi zaangażowanych w budowę i rozwój systemu zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

vrg
vrg3
vrg2

Obejrzyj wywiad z Małgorzatą Boroń

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w VRG S.A. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA