Nagroda Lider ERM
Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Nagrodzona za zbudowanie systemu ERM
w PFRON

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska – Liderem ERM

Wyróżnienie otrzymała Pani Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska, Pełnomocnik ds. systemów zarządzania i Menedżer Ryzyka w Biurze ds. Audytu Wewnętrznego i Jakości w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wspólnie z Panią Justyną Mizera, ekspertem ds. zarządzania ryzykiem i zarządzania procesowego, przeprowadziły prace w obszarze budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz informatyzacji tego procesu, co zaowocowało uzyskaniem prestiżowego tytułu Lidera ERM.
Podczas ceremonii nagrody wręczył Marcin Zastawa, członek zarządu PBSG, który przekazał statuetkę i dyplom laureatkom oraz Panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Prezesowi Zarządu PFRON. Wyróżnienie jest uznaniem za indywidualne zasługi i najbardziej imponujące zmiany wprowadzone w organizacji w obszarze zarządzania ryzykiem.

Wręczenie nagrody

img_6618-f-700x700
img_6610-e-700x700
img_6611-jm-1-700x700
img_6603-d-700x700
img_6587-ajk-1-700x700
img_6582-c-700x700
img_6567-a-700x700
img_6553-b-700x700

Obejrzyj wywiad z Agnieszką Jarmundowicz-Kopczyńską

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zarządzania ryzykiem. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA