Nagroda Lider ERM
Paweł Zach

Paweł Zach

Doświadczenie

Pan Paweł Zach posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe zdobyte dzięki pracy w wielu sektorach , które obejmuje zarządzanie finansami przedsiębiorstw, kontrolling oraz zarządzanie ryzykiem. Był odpowiedzialny za projekty restrukturyzacyjne a także z sukcesami wdrażał systemy zwiększające efektywność i rozwój biznesu.

W NEWAG S.A. między innymi koordynował projekt IPO, wdrożył a następnie zarządzał systemem ERM oraz pełnił funkcję kierownika projektu wdrożenia systemu ERP oraz jego integracji z oprogramowaniem klasy PDM.

Od 2022 roku pracuje na stanowisku dyrektora finansowego w międzynarodowej grupie kapitałowej NORLYS.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (studia magisterskie), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach studiów podyplomowych.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem - Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA