Nagroda Lider ERM
Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 14 lat pracownik administracji państwowej – aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jako radca w Wydziale Monitorowania Projektów i Kontroli Zarządczej. Odpowiada i nadzoruje wdrażanie oraz utrzymanie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie. Wspiera Ministra Klimatu i Środowiska, w zapewnieniu jednolitych standardów dotyczących identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz mechanizmów kontroli, zarówno w Ministerstwie jak i w jednostkach nadzorowanych.

W Ministerstwie pełni dodatkowo funkcję Zastępcy Pełnomocnika ds. zarządzania środowiskowego i audytu (EMAS). Ministerstwo współuczestnicząc w tworzeniu polityki państwa oraz mając na celu troskę o środowisko zarówno w Polsce, jak i na świecie, zgodnie z koncepcją zrównoważonego i trwałego rozwoju, realizuje swoje zadania z wykorzystaniem wdrożonego w organizacji systemu EMAS.

Jednocześnie został wybrany przez pracowników Ministerstwa do pełnienia funkcji Doradcy Etycznego, co uznaje za miłe wyróżnienie i docenienie. Rolę Doradcy wykonuje ,,pro bono”, nieprzerwanie już od 2016 r. Jednym z głównych celów zawodowych, jakie sobie stawia, jest doskonalenie w Ministerstwie systemu zarządzania jakością opartego o pełny cykl PDCA.

W wolnej chwili spędza czas z rodziną, najchętniej w cichych, malowniczych miejscach Polski. Interesuje się zdrową żywnością, polskimi produktami regionalnymi oraz śledzi na bieżąco wydarzenia sportowe.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA