Nagroda Lider ERM
Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

Doświadczenie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Menadżer z 20-letnim doświadczeniem. Brał udział w projektach dla największych przedsiębiorstw w kraju, wprowadzając innowacyjne rozwiązania na rynek polski. Zaangażowany w projekty w obszarze zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania oraz bezpieczeństwa informacji. Współautor kierunku „Manager Bezpieczeństwa Informacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Realizował nowoczesne wdrożenia informatyczne, dostosowane do wymagań KNF, Solvency II, Sarbanes-30 Oxley Act. Specjalista sektora energetycznego oraz administracji. Wspiera aktywnie organizacje non-profit. Członek Zarządu PBSG SA.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA