Nagroda Lider ERM
Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Doświadczenie

Krzysztof Szczepański jest związany z bezpieczeństwem prawie 20 lat. Wcześniej pracował w działach IT zajmując się rozwojem narzędzi i wsparciem biznesu. Połączenie doświadczeń w perspektywie IT oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozwala na ukierunkowanie działań na osiągnięcie konkretnych, oczekiwanych efektów dla przedsiębiorstwa. Pan Krzysztof wyznaje zasadę, że bezpieczeństwo to nie kompromis – albo jest, albo go nie ma – ważne, by było adekwatne do zagrożeń. W ramach swoich działań zawodowych integruje obszary: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa oraz ciągłości działania. Pan Krzysztof jest zwolennikiem wykorzystania synergii w działaniach IT i bezpieczeństwa. Swoje doświadczenie wykorzystywał w spółkach sektora publicznego i finansowego. Uważa, że w ramach zapewnienia bezpieczeństwa nie ma konkurencji między podmiotami, a wymiana wiedzy i doświadczeń jest kluczowa dla skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA