Nagroda Lider ERM
Justyna Mizera

Justyna Mizera

Doświadczenie

Justyna Mizera – absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik PFRON. Aktualnie na stanowisku Eksperta ds. zarządzania ryzykiem i zarządzania procesowego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych jednostkach organizacyjnych PFRON. Piastowała różne stanowiska merytoryczne, w tym również kierownicze. Pracowała m.in. w Wydziale Wpłat Obowiązkowych, Wydziale Realizacji Programów, Wydziale Windykacji i Egzekucji Należności. Od 2017 r. jest związana z jednostką organizacyjną ds. Audytu Wewnętrznego i Jakości. Zdobytą wcześniej wiedzę mogła wykorzystać w przeprowadzaniu wewnętrznych audytów jakości oraz we wdrażaniu w PFRON podejścia procesowego w zarządzaniu. Wspierała aktywnie pracowników w tworzeniu dokumentacji opisującej realizowane procesy (tworzenie diagramów przebiegów procesów). Od 2019 r. zajmuje się zarządzaniem ryzykiem. Obecnie jest to jej główny obszar zadaniowy. Pani Justyna brała udział we wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w PFRON oraz w pracach nad jego rozwojem. Prowadzi wewnętrzne szkolenia i warsztaty z zarządzania ryzykiem, w szczególności dla Właścicieli i Opiekunów ryzyk. Jest administratorem merytorycznym e-risk po stronie użytkownika. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu zarządzania ryzykiem i wysuwa propozycje jego doskonalenia. Wspiera uczestników procesu i użytkowników systemu e-risk w PFRON.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA