Nagroda Lider ERM
Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Doświadczenie

Audytor ISO 27001, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych WSB oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z zakresu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Od 2008 roku pracowała w Departamencie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Współuczestniczyła w budowaniu i wdrażaniu SZBI w organizacjach sektora publicznego. Od stycznia 2020 r. pełni funkcję IOD w ZUS. Kieruje zespołem inspektora ochrony danych w ZUS. Uczestniczy w analizie ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru ochrony danych osobowych oraz audyty zgodności z RODO.

Pozostali członkowie

Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem – Kapituła Nagrody Lider Roku ERM.

Agnieszka Gębicka

Agnieszka Gębicka

Paweł Zach

Paweł Zach

Łukasz Żelaznowski

Łukasz Żelaznowski

Paweł Pichalski

Paweł Pichalski

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska

Justyna Mizera

Justyna Mizera

Małgorzata Boroń

Małgorzata Boroń

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Maciej Skała

Maciej Skała

Marcin Zastawa

Marcin Zastawa

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA