Nagroda Lider ERM
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zatrudnienie
Zatrudnienie

45 000

Branża
Branża

Ubezpieczenia
Administracja publiczna

Produkty z oferty klienta
Produkty z oferty klienta

Ubezpieczenia
Administracja publiczna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zakład) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od tego czasu jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W obecnym kształcie, Zakład działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Zakładu reprezentuje instytucję na zewnątrz. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Poznaj ZUS

Wręczenie nagrody

image_67187457-2
image_67187457-3
foto1-2
foto3-2
image_67145729-2

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych prac w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ramach zarządzania ryzykiem. Dowiedz się, jak wyglądał proces udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem, który został wyróżniony tytułem Lider ERM.

Najlepsi z najlepszych

Poznaj pozostałe organizacje, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzykiem i otrzymały zaszczytny tytuł Lidera ERM. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem. Oto one:

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA