Nagroda Lider ERM
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Branża
Branża

Administracja państwowa

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Misja PARP – z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Wizja działalności PARP – rozwijamy polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.

Poznaj PARP

Wręczenie nagrody

279722886_364309312400476_2913085093344744799_n
279757490_364309359067138_2384143676281206612_n
279611924_364309472400460_8125173727487476281_n
279965930_364309332400474_9199770322985725154_n
279625318_364309352400472_1551819079868558745_n
279488919_364309322400475_6365397376193324749_n
279965930_364309332400474_9199770322985725154_n1
zdj1-2

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych działań w PARP. Dowiedz się w jakim zakresie wsparliśmy organizację w procesie udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem.

Te firmy już są w elitarnym gronie Liderów ERM

Poznaj pozostałe organizacje, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzkiem we współpracy z PBSG i otrzymały zaszczytny tytuł Lidera ERM. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA