Nagroda Lider ERM
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Branża
Branża

Organ administracji publicznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON jest funduszem celowym, utworzonym na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dedykowany dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, łączy dwie funkcje: gromadzenia i dystrybucji środków finansowych.

Działalność PFRON jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Statutu PFRON.

Misją Funduszu jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Jako organizacja publiczna PFRON dąży do jak najefektywniejszej realizacji zadań w sposób profesjonalny i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania i komunikacji, aby jak najpełniej spełniać oczekiwania interesariuszy.

Poznaj PFRON

Wręczenie nagrody

img_6618-f-700x700
img_6611-jm-1-700x700
img_6610-e-700x700
img_6603-d-700x700
img_6587-ajk-1-700x700
img_6582-c-700x700
img_6567-a-700x700
img_6553-b-700x700

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych działań w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowiedz się w jakim zakresie wsparliśmy organizację w procesie udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem.

Te firmy już są w elitarnym gronie Liderów ERM

Poznaj pozostałe organizacje, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzkiem we współpracy z PBSG i otrzymały zaszczytny tytuł Lidera ERM. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA