Nagroda Lider ERM
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pełna nazwa
Pełna nazwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Branża
Branża

Ministerstwo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – polski urząd administracji rządowej utworzony 6 października 2020 przez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Klimatu (działy klimat i energia) oraz włączenie w całości kompetencji Ministerstwa Środowiska. Czasowo (do listopada 2020) włączono część kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Minister Klimatu i Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Poznaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wręczenie nagrody

Paweł Pichalski
17-scaled
14-scaled
12-scaled
8-scaled
1-scaled

Historia sukcesu

Poznaj szczegóły przeprowadzonych działań w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dowiedz się w jakim zakresie wsparliśmy organizację w procesie udoskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem.

Te firmy już są w elitarnym gronie Liderów ERM

Poznaj pozostałe organizacje, które zbudowały wyróżniające się systemy zarządzania ryzkiem we współpracy z PBSG i otrzymały zaszczytny tytuł Lidera ERM. Celem nagrody jest promowanie i nagłaśnianie organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA