Nagroda Lider ERM

Newsroom

W Newsroom publikujemy najnowsze informacje na temat nadchodzących wydarzeń oraz nominacji i wręczenia nagród Lider ERM. Tutaj masz dostęp do najważniejszych informacji z pierwszej ręki.

Newsroom

Lider ERM dla Krzysztofa Szczepańskiego

W siedzibie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Lider ERM, przyznanej Dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, Krzysztofowi Szczepańskiemu. Nagroda została przyznana przez firmę PBSG w celu uhonorowania osób i organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem.

Pan Krzysztof Szczepański otrzymał wyróżnienie za imponujące zmiany w zarządzaniu ryzykiem i informatyzacji tego procesu, zwłaszcza w obszarze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.

Podczas uroczystości nagrody dla KIR i dyrektora Szczepańskiego w postaci statuetki oraz dyplomu wręczył Maciej Skała, członek Zarządu PBSG. Wyróżnienie to stanowi  uznanie dla KIR i dyrektora Szczepańskiego, którzy wykazali się zaangażowaniem, by wdrożyć skuteczne strategie i procesy, które zapewniają bezpieczeństwo organizacji.

Galeria z wręczenia nagrody

kir4
kir3
kir2
kir1
kir

Krajowa Izba Rozliczeniowa została powołana z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Newsroom

Małgorzata Boroń wyróżniona tytułem Lidera ERM

Małgorzata Boroń, Dyrektor ds. Compliance i Zarządzania Ryzykiem w przedsiębiorstwie VRG S.A., została wyróżniona tytułem Lidera ERM za skrupulatne i skuteczne nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem. Pani Małgorzata reprezentuje przedsiębiorstwo VRG S.A., a jej odważne decyzje i skuteczne działania przyczyniły się do opracowania i wdrożenia zautomatyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w całej Grupie Kapitałowej VRG.

Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu zostały przekazane w siedzibie VRG przez członka zarządu PBSG, Macieja Skałę.

Galeria z wręczenia nagrody

vrg
vrg3
vrg2
vrg1
vrg

Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest ona właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK.  Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Newsroom

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska i Justyna Mizera z PFRON otrzymują tytuł Lidera ERM

W siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Lider ERM, której laureatkami zostały Panie Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska i Justyna Mizera. Panie te zostały wyróżnione za swoje osiągnięcia w dziedzinie budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz informatyzacji tego procesu, co z pewnością przyczyniło się do poprawy efektywności funkcjonowania PFRON.

Pani Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska, pełnomocnik ds. systemów zarządzania i menedżer ryzyka oraz Pani Justyna Mizera, ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zarządzania procesowego pracują w Biurze ds. Audytu Wewnętrznego i Jakości dla PFRON i są odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w tym funduszu. Dzięki ich pracy, PFRON zyskał bardziej efektywny i zoptymalizowany system zarządzania ryzykiem, co przyczyniło się do poprawy funkcjonowania całej organizacji. Obie laureatki zasłużyły na uznanie za swoją ciężką pracę i innowacyjne podejście do zarządzania ryzykiem, które wpłynęło na poprawę jakości usług świadczonych przez PFRON.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Marcin Zastawa – członek zarządu PBSG przekazał na ręce laureatek oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza (Prezesa Zarządu PFRON).

Galeria z wręczenia nagrody

img_6618-f-700x700
img_6611-jm-1-700x700
img_6610-e-700x700
img_6603-d-700x700
img_6587-ajk-1-700x700
img_6567-a-700x700
img_6582-c-700x700

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON jest funduszem celowym, utworzonym na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dedykowany dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, łączy dwie funkcje: gromadzenia i dystrybucji środków finansowych.

Działalność PFRON jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Statutu PFRON.

Misją Funduszu jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Jako organizacja publiczna PFRON dąży do jak najefektywniejszej realizacji zadań w sposób profesjonalny i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania i komunikacji, aby jak najpełniej spełniać oczekiwania interesariuszy.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Newsroom

Adam Grys otrzymuje tytuł Lidera ERM

PBSG uhonorowało Adama Grysa, przedstawiciela firmy PayU, tytułem „Lider ERM”. Pan Adam, pełniący rolę GPO Risk & Internal Control Manager, został wyróżniony za sukcesywną informatyzację i rozwój systemu zarządzania ryzykiem w PayU w Polsce oraz w oddziałach firmy zlokalizowanych na niemal wszystkich kontynentach.

Nagrody dla przedsiębiorstwa i laureata, w postaci statuetki oraz dyplomu, zostały przekazane w siedzibie firmy PayU przez członka zarządu PBSG, Marcina Zastawę. Podczas uroczystości podkreślono, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem w organizacjach i jak duże znaczenie ma rozwój systemów umożliwiających skuteczną identyfikację oraz zarządzanie ryzykiem.

Galeria z wręczenia nagrody

payu
payu1
payu2
payu
payu4

PayU S.A. – operator płatności internetowych, działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. PayU daje możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym. Odbiorca wpłaty nie musi posiadać konta bankowego, aby móc otrzymać pieniądze przez Internet. PayU odpowiada za obszar fintech i e-płatności w ramach Prosus, globalnej grupy obejmującej wiodące konsumenckie firmy internetowe. Prosus jest częścią holdingu Naspers, który jest jednym z największych inwestorów technologicznych na świecie.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Newsroom

Lider ERM dla Pawła Pichalskiego

W siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się uroczyste wręczenie zaszczytnego tytułu „Lider ERM” Panu Pawłowi Pichalskiemu, Zastępcy Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskowego.

Pana Pawła uhonorowano za wkład w rozwój systemu zarządzania ryzykiem, który od 2016 roku systematycznie wdraża w Ministerstwie.

Jego praca koncentruje się na rozwijaniu systemu zarządzania ryzykiem w organizacji poprzez szereg działań. Wprowadzono informatyzację zarządzania ryzykiem dzięki systemowi erisk, opracowano i wdrożono System Kontroli Zarządczej, wdrożono mechanizmy zarządzania ryzykiem oraz zapewniono narzędzia umożliwiające ich skuteczne wykorzystanie. Co więcej, przeprowadzono szkolenia pracowników, aby zapewnić maksymalną efektywność w realizacji zadań.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu przekazał na ręce Pana Pawła Pichalskiego oraz Pani Iwony Samborskiej, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Maciej Skała, członek zarządu PBSG.

Galeria z wręczenia nagrody

Paweł Pichalski
17-scaled
14-scaled
8-scaled
1-scaled

Ministerstwo Klimatu i Środowiska –  urząd administracji rządowej utworzony w 2020 przez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Klimatu (działy klimat i energia) oraz włączenie w całości kompetencji Ministerstwa Środowiska. Resort, którego kompetencją jest ochrona środowiska, energia i klimat.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Newsroom

Łukasz Żelaznowski otrzymuje nagrodę Lidera ERM

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia zaszczytnego tytułu „Lider ERM” Panu Łukaszowi Żelaznowskiemu. To wyjątkowe wyróżnienie jest przeznaczone dla specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w firmach i organizacjach, którzy swoim zaangażowaniem i skuteczną pracą przyczyniają się do budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzkiem w organizacjach.

Pan Łukasz Żelaznowski, pełniący funkcję Dyrektora audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, został uhonorowany tym prestiżowym tytułem za swoją długoletnią pracę i zaangażowanie w rozwój systemu zarządzania ryzykiem w organizacji. W ciągu ostatnich lat Pan Łukasz przyczynił się do realizacji wielu projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem, w tym do aktualizacji i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, co jest niezwykle ważne dla każdej organizacji, która chce osiągać swoje cele bez zbędnych przeszkód.

Pan Łukasz, wraz ze swoim zespołem, skutecznie zaimplementował w firmie narzędzie erisk, które umożliwiło automatyzację i informatyzację całego procesu zarządzania ryzykiem. Dzięki temu udało się skutecznie minimalizować ryzyko i osiągać lepsze wyniki biznesowe. Wdrożenie oprogramowania erisk było kolejnym ważnym przedsięwzięciem, którego koordynacja i nadzór należał do Pana Łukasza.

Podczas uroczystości wręczenia tytułu „Lider ERM”, statuetkę i dyplom przekazał na ręce Pana Łukasza Żelaznowskiego oraz Pana Dariusza Budrowskiego, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Maciej Skała – członek zarządu PBSG. Nagroda ta jest zasłużonym wyróżnieniem dla Panu Łukasza, jak również dla całego zespołu, który wraz z nim pracował nad rozwijaniem systemu zarządzania ryzykiem w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Galeria z wręczenia nagrody

279488919_364309322400475_6365397376193324749_n
279625318_364309352400472_1551819079868558745_n
279965930_364309332400474_9199770322985725154_n
zdj1-2
279965930_364309332400474_9199770322985725154_n1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, skrót PARP, państwowa jednostka działająca w ramach ministerstwa gospodarki. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA

Newsroom

Paweł Zach laureatem nagrody Lider ERM

Z przyjemnością dzielimy się  wiadomością o uhonorowaniu Pana Pawła Zacha, tytułem Lider ERM. Wyróżnienie zostało przyznane Panu Pawłowi za jego długoletnie zaangażowanie w proces zarządzania ryzykiem oraz wdrożenie najlepszych praktyk w tej dziedzinie w Newagu, gdzie pełni funkcje Kontrolera finansowego i menedżera ryzyka.

Pan Paweł od lat konsekwentnie wdrażał innowacyjne metody i narzędzia, które pozwoliły na skuteczne minimalizowanie ryzyka i osiąganie lepszych wyników biznesowych w firmie. W tym procesie kluczową rolę odegrało narzędzie erisk, które Pan Paweł skutecznie zinformatyzował przy wsparciu swojego zespołu. Nie bez znaczenia jest fakt, że przedsiębiorstwo Newag jest już od 8 lat aktywnym użytkownikiem systemu erisk, co pozwoliło na ciągłe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

Nagroda Lider ERM została wręczona w siedzibie Newagu przez członka zarządu PBSG, Marcina Zastawę. Zarówno przedsiębiorstwo Newag, jak i Pan Paweł otrzymali statuetki oraz dyplomy, co stanowi uznanie dla ich zaangażowania i skuteczności w zarządzaniu ryzykiem.

Galeria z wręczenia nagrody

Paweł Zach
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Tytuł zdjęcia

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego.

NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA