Nagroda Lider ERM

Newsroom

W Newsroom publikujemy najnowsze informacje na temat nadchodzących wydarzeń oraz nominacji i wręczenia nagród Lider ERM. Tutaj masz dostęp do najważniejszych informacji z pierwszej ręki.

Newsroom

Tytuł Lider ERM otrzymuje Agnieszka Gębicka

Inspektor Danych Osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Agnieszka Gębicka, została uhonorowana tytułem Lidera ERM przyznanym przez firmę PBSG.

Nagroda ta przyznawana jest w celu wyróżnienia osób oraz organizacji, które wdrażają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych.

Agnieszka Gębicka została wyróżniona za swoje indywidualne zasługi na rzecz budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia świadomości w tym obszarze w strukturach organizacji. Z kolei system zarządzania ryzykiem wdrożony przez ZUS otrzymał wyróżnienie za swoją nowoczesność i skuteczność w wspieraniu pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 3 lutego 2022 roku w siedzibie ZUS. Statuetkę oraz dyplom w imieniu PBSG przekazał Maciej Skała, członek zarządu firmy. Statuetkę oraz dyplom PBSG odebrała Inspektor Danych Osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Agnieszka Gębicka, oraz Pan Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS. Nagroda potwierdza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją wiarygodną, nastawioną na zrównoważony rozwój i rzetelną współpracę, która wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w obszarze ochrony danych osobowych.

Galeria z wręczenia nagrody

image_67187457-2
image_67187457-3
foto1-2
foto3-2
image_67145729-2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od tego czasu jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W obecnym kształcie, Zakład działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Zakładu reprezentuje instytucję na zewnątrz. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA