Newsroom

Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska i Justyna Mizera z PFRON otrzymują tytuł Lidera ERM

W siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Lider ERM, której laureatkami zostały Panie Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska i Justyna Mizera. Panie te zostały wyróżnione za swoje osiągnięcia w dziedzinie budowy i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz informatyzacji tego procesu, co z pewnością przyczyniło się do poprawy efektywności funkcjonowania PFRON.

Pani Agnieszka Jarmundowicz-Kopczyńska, pełnomocnik ds. systemów zarządzania i menedżer ryzyka oraz Pani Justyna Mizera, ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zarządzania procesowego pracują w Biurze ds. Audytu Wewnętrznego i Jakości dla PFRON i są odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w tym funduszu. Dzięki ich pracy, PFRON zyskał bardziej efektywny i zoptymalizowany system zarządzania ryzykiem, co przyczyniło się do poprawy funkcjonowania całej organizacji. Obie laureatki zasłużyły na uznanie za swoją ciężką pracę i innowacyjne podejście do zarządzania ryzykiem, które wpłynęło na poprawę jakości usług świadczonych przez PFRON.

Nagrody w postaci statuetki i dyplomu Marcin Zastawa – członek zarządu PBSG przekazał na ręce laureatek oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza (Prezesa Zarządu PFRON).

Galeria z wręczenia nagrody

img_6618-f-700x700
img_6611-jm-1-700x700
img_6610-e-700x700
img_6603-d-700x700
img_6587-ajk-1-700x700
img_6567-a-700x700
img_6582-c-700x700

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON jest funduszem celowym, utworzonym na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dedykowany dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, łączy dwie funkcje: gromadzenia i dystrybucji środków finansowych.

Działalność PFRON jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Statutu PFRON.

Misją Funduszu jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Jako organizacja publiczna PFRON dąży do jak najefektywniejszej realizacji zadań w sposób profesjonalny i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania i komunikacji, aby jak najpełniej spełniać oczekiwania interesariuszy.

Przeczytaj inne newsy

DEBATA

Liderów ERM

RYZYKOWNA GRA